ระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย

SSL (Secure Socket Layer) คือเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลประเภทหนึ่ง เว็บไซต์ของเราเลือกใช้มาตรการความปลอดภัยประเภทนี้เพื่อป้องกันข้อมูลสําคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในอินเตอร์เน็ต ถูกบุคคลที่สามขโมยไปใช้งานหรือแก้ไข ด้วยระบบนี้เราจะได้รับการป้องกันข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงด้วยความแรงของการเข้ารหัสถึง 256 bit จากระบบ GlobalSign SSL อีกด้วย ตัวอย่างโปรแกรมเอ็กซ์พลอเรอร์ที่สามารถใช้ระบบนี้ได้คือ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 เมื่อคุณเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวที่จําเป็น หากเว็บไซต์แสดงสีเขียว แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวผ่านการยืนยันและเชื่อถือได้